Strona w budowie


Kontakt:
"BRUK" SPÓŁKA Z O.O.

42-714 LISÓW
UL. CZĘSTOCHOWSKA 19

tel. +48 34 357 14 45
fax. +48 34 357 12 04

REGON: 150869233
NIP: 573-011-48-42
KRS: 0000200327
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Podstawowy 2.080.000 zł wpłacony w całości.

PRZETARGI UE - zobacz więcej